ኮቪድ-19 የኢትዮጵያ ሪፖርት
እንደገና አስነሳ

ዛሬ የተያዙ

የዛሬ ሞት

ጠቅላላ የተያዙ

ጠቅላላ ሞት

ያገገሙ

አክቲቭ *(-2)

ኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ሪፖርት

ዛሬ የተያዙ

ጠቅላላ የተያዙ

ጠቅላላ ሞት

ያገገሙ

የኮቪድ -19 ሪፖርት

በመላው ዓለም

በሞባይል ሲጠቀሙ ተጨማሪ ለማየት ወደ ጎን ያንሸራቱ
Hand washing process

How to wash your Hands

1

Apply soap and ruv your hands together

2

Use one hand to rub the back of the other hand and vice versa

3

Rub your hands together and clean between your fingers

4

Rub the back of your fingers against your palms

5

Rub your thumb using your other hand and vice versa

6

Rub your tips of your fingers on the palm of your other hand and vice versa